Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan

Du som skadar dig på jobbet, anmäl arbetsskada till Försäkringskassan. Det är viktigt med tillbudshantering i fall av olycka och tillbud. anmäl arbetsskada till försäkringskassan via en smart app som Axintor har. Det har nu blivit enklare att kunna göra tillbudshantering. Ofta när det sker ett tillbud, alltså något som skulle kunnat sluta i en otäck olycka, men som gick bra at det sedan inte görs något åt det. Dock ska man alltid göra en anmälan om det. Det så att man kan förebygga och minska antalet olyckor. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och ibland även till Försäkringskassan. Axintor har skapat ett system, SafetyNet, som kan integreras med båda dessa instanser. Det gör det mycket enklare att hantera dessa rapporteringar.

Smidigt sätt att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan

Axintors system är smart och kan användas på en mängd sätt. Det senaste är att det nu även kan användas då det behövs rapporteras eller dokumenteras kring olyckor och tillbud. Eftersom systemet kan integreras med lönesystem, så kan det sedan även göra att all information samlas på ett bra sätt. Det går sedan att bara med ett enda klick anmäla direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Dessutom finns det en smart administrationslösning, som gör att ni kan göra egna interna undersökningar samt beräkna en massa saker. Även en journal kring alla ärenden kan skapas. Om du tycker att detta låter som en intressant lösning, se då till att besöka Axintors hemsida. Där kan du läsa mer om vad detta innebär samt vad du kan använda deras system till mer utöver att göra dessa saker. Du kan även kontakta dem direkt så kan de berätta mer.