Läs en bok om arbetsrätt!

​Arbetsrätt, det är en lag, som styr hur arbetsförhållandet ska se ut mellan arbetsgivare och anställa. Det är även något som kan delas upp i två olika områden, där den ena täcker frågor som rör själva anställningsförhållandet och det andra är frågor som rör kollektivavtal så väl som kollektiv arbetsrätt. En bra bok inom ämnet är Min syn på svensk arbetsrätt, av Tommy Iseskog. 

Han är en arbetsrättsexpert och i denna bok, så förklarar han alla de lagar som formar arbetslivet och det på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Denna bok om arbetsrätt är perfekt för dig som jobbar med HR eller om du är chef. Du kan ha det som en slags uppslagsbok som hjälper dig när det kommer till frågor om arbetsrätt.

Böcker om arbetsrätt

Det finns idag många böcker om arbetsrätt, varav Min syn på svensk arbetsrätt är en av de bättre. Arbetsrätt lägger en grund för förhållandet mellan den anställde och arbetsgivaren. För att ha bra koll, så är det inte fel att läsa flera böcker om arbetsrätt, samt gå olika kurser inom ämnet. 

Det gör att du som är chef har bra koll och gör rätt. Det finns även flera chefsguider på nätet du kan använda dig av, som tar upp detta med arbetsrätt. Det är nämligen rätt mycket att tänka på när det gäller detta ämne, då det kan uppstå arbetsrättsliga frågor, som du måste ha svar på. Det omfattar även kollektivavtal samt andra lagar och regler som du bör ha vetskap om.

Inlägget postades i Arbete .

Systematiskt arbetsmiljöarbete på ditt jobb

Arbetsmiljön är något av det viktigaste på din arbetsplats. Det är den som reglerar hur bra det egentligen är för er som jobbar på lokalerna och hur väl ni mår när ni befinner er på arbetsplatsen ifråga. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är något som man därför inte får ta lätt på, det är viktigt att det sköts på ett sätt som är fungerande och flyter på ideligen.

Alla har kanske inte riktigt koll på vad det är som gäller när man pratar om ett systematiskt arbetsmiljöarbete, men i grund och botten är det precis vad det låter som. Man måste kontinuerligt arbeta för en bra arbetsmiljö och kunna ha en öppen diskussion om hur det ska se ut på arbetsplatsen, vilka behov som finns och om det finns något som måste åtgärdas eller förbättras. De som arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete måste ta stor hänsyn till att alla röster på jobbet får höras men sedan lägga störst vikt vid att så många som möjligt ska må bra på arbetsplatsen.

Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns till för att det inte ska bli några problem för de som arbetar inom ditt företag. Arbetsmiljön innefattar så mycket mer än vad många kan tro vid första tanken. Självklart är det sådant som att man ska ha ergonomiska stolar, bord och arbetsförhållanden i allmänt, men det handlar också om en trivsel på sin arbetsplats där många olika aspekter bidrar till själva helhetskänslan och intrycket på de som befinner sig på jobbet dagligen.

Om man har ett större företag är det alltid en god idé att anställa någon som har huvudansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att man vet vem man ska vända sig till när man har en synpunkt eller om man behöver hjälp med något så att det inte blir någon förvirring när det kommer till skötseln av arbetsmiljön på jobbet.

Inlägget postades i Arbete .